Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-09-2023

da ga thomo hom nay 28 09 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/09/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/09/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 28/09
da ga thomo hom nay 28 09 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 28/09/2023

Trận Đá Gà Số 1 – A.Tư 2900g vs A.Vàng 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2 – A.Phương 3600g vs A.Yên 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3 – A.Tân 3500g vs A.Nhựt 3360g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4 – A.Tư 2900g vs A.Vàng 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5 – A.Yên 3500g vs A.Danh 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6 – A.Vinh 2900g vs A.Đức 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7 – A.Phương 3800g vs A.Nhựt 3650g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8 – A.Nghĩa 0g vs A.Phong 0g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9 – A.Phước 2800g vs A.Vinh 2800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10 – A.Nhựt 2900g vs A.Phụng 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11 – A.Phong 3700g vs A.Cường 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12 – A.Phúc 2900g vs A.Tư 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13 – A.Lì 3100g vs A.Phụng 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14 – A.Trạng 3100g vs A.Phước 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15 – A.Phúc 2800g vs A.Nhựt 2700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16 – A.Lì 3200g vs A.Phong 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17 – A.Diên 3100g vs A.Vũ 3100g – HỦY (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18 – A.Nhựt 2800g vs A.Tư 2800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19 – A.Khâm 3200g vs A.Cấm 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20 – A.Quân 3500g vs A.Lam 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21 – A.Vinh 3300g vs A.Tư 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22 – A.Cường 3500g vs A.Tân 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23 – A.Phụng 3000g vs A.Nghĩa 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24 – A.Tân 3200g vs A.Trạng 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25 – A.Nghĩa 2900g vs A.Nhựt 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26 – A.Thắng 3000g vs A.Phước 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27 – A.Tư 3000g vs A.Nhựt 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28 – A.Phước 2800g vs A.Nhựt 2800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30 (CPC1)

 

Xem thêm

Video Đá Gà Thomo ngày 27/09/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...