Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-11-2023

da ga thomo hom nay 28 11 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/11/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/11/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 28/11/2023 tại THOMO888

da ga thomo hom nay 28 11 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 28/11/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Tân 3650g vs A.Cấm 3480g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Phương BT 3000g vs A.Bi LA 2920g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Ton 3000g vs A.Phụng 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Phương 3500g vs A.Đen 3330g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A.Nam 3400g vs A.Nhựt 3400g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Bin 3600g vs A.Phụng 3470g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Bi 3100g vs A.Nhí 3100g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Đen 2700g vs A.Minh 2700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Danh 3200g vs A.Phương 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Nam 3300g vs A.Phương BT 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Đen 2900g vs A.Nhựt 2830g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Thành 2800g vs A.Phụng 2800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Bi 3000g vs A.Tân 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Thành 3500g vs A.Cọp 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A.Phương 3100g vs A.Cò 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A.Minh 3200g vs A.Cường VT 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A.Nghĩa 3400g vs A.Tửng 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A.Thành 3200g vs A.Nhựt 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A.Phương BT 3000g vs A.Nhựt 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A.Bi LA 3100g vs A.Cường VT 2950g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A.Phương 3700g vs A.Nghĩa 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A.Thành 2950g vs A.Nhựt 2950g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: A.Nhựt 2900g vs A.Trắc 2830g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A.Nhựt 2700g vs A.Tiến 2700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A.Cường VT 3800g vs A.Thành 3800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A.Vũ 3050g vs A.Khương 2930g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A.Minh 3300g vs A.Tửng 2880g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: A.Nghĩa 3300g vs A.Thanh 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: A.Cấm 3100g vs A.Trắc 3000g (CPC1)

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC3- Bình luận viên ngày 28/11/2023

Trận Đá Gà Số 1 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 2 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 3 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 8 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 9 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 10 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 11 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 12 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 14 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 15 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 16 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 17 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 19 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 20 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 23 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 25 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 27 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 29 (CPC3)

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 27/11/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...