Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-11-2023

da ga thomo hom nay 29 11 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/11/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/11/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 29/11/2023 tại THOMO888

da ga thomo hom nay 29 11 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 29/11/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Nam 3100g vs A.Bảo 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2: A.Trường 3300g vs A.Bé 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3: A.Tâm 3100g vs A.Bảo 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4: A.Phụng 3100g vs A.Bảo 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5: A.Trường 3400g vs A.Phụng 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6: A.Thái 3100g vs A.Nam 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7: A.Trường 3450g vs A.Huy 3450g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8: A.Si 4100g vs A.Bảo 3800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9: A.Bé 2950g vs A.Vũ 2850g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10: A.Cường 3200g vs A.Trí 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A.Bảo 2900g vs A.Thà 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: A.Phụng 3300g vs A.Thắng 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13: A.Phụng 2900g vs A.Cấm 2800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14: A.Tân 3000g vs A.Thắng 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: A.Thái 3050g vs A.Hoàng 3050g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: A.Hoàng 3700g vs A.Bảo 3700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: A.Bảo 3000g vs A.Thắng 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: A.Thắng 2800g vs A.Cường 2700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19: A.Hoàng 3700g vs A.Vinh 3700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20: A.Sang 3200g vs A.Bảo 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21: Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22: A.Bảo 3900g vs A.Cường 3900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23: A.Tuấn 3100g vs A.Hoàng VT 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24: A.Si 3500g vs A.Mảnh 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 27 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 28: Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 29 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 31 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 32 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 33 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 34 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 35 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 36 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 37 (CPC2)

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 28/11/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...