Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-12-2023

da ga thomo hom nay 29 12 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/12/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/12/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 29/12/2023 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 29 12 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 29/12/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Tám 3100g vs A.Thái 3100g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2: A.Moi 3100g vs A.Hải B.Tre 3100g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3: A.Thầy 3800g vs A.Bin 3700g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4: A.Nhí 3100g vs A.Bảo 3000g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5: A.Bảo 3100g vs A.Thái 3100g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6: A.Thầy 3100g vs A.Bé 3100g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7: A.Trí 3400g vs A.Bảo 3400g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8: A.Hải B.Tre 3300g vs A.Bít Campuchia 3300g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9: A.Kiệt 3200g vs A.Vũ 3200g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10: A.Bảo 2900g vs A.Tám 2900g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A.Phong 3500g vs A.Si 3500g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: A.Si 3170g vs A.Thanh 3170g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13: A.Phong 3350g vs A.Ton 3350g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14: A.Quang 3500g vs A.Phước 3500g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: A.Si 3100g vs A.Thanh 3020g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: A.Bảo 3000g vs A.Hải B.Tre 2900g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: A.Bảo 3700g vs A.Tâm 3550g – Đỏ ăn 85 xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: A.Tùng 3300g vs A.Vũ Đ.Nai 3200g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19: A.Bảo 3000g vs A.Thái 3000g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20: A.Trí 3500g vs A.Quốc 3500g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21: A.Hùng 3300g vs A.Bảo 3200g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22: A.Hiếu 3650g vs A.Tùng 3550g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23: A.Thịnh 3800g vs A.Tâm 3800g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24: A.Viễn 3200g vs A.Vàng 3200g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25: A.Trí 3300g vs A.Bảo 3300g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26: A.Vinh 3250g vs A.Quốc 3250g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 27 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 28 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 29 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 31 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 32: Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 33 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 34 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 35 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 36 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 37 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 38 (CPC2)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 28/12/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...