Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 30-10-2023

da ga thomo hom nay 30 10 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 30/10/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 30/10/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 30/10/2023 tại THOMO888
Đá gà thomo hôm nay

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 30/10/2023

Trận Đá Gà Số 1: A. 3100g vs A. 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Tý 3300g vs A.Phúc Q.4 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Nhựt 3900g vs A.Dũng ĐN 3900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Xê 1360g vs A.Toàn 1360g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A.Hảo 2900g vs A.Hải 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Hải Q.6 1580g vs A.Thuận 1580g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Hưng 2800g vs A.Phong 2800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Nhựt 1400g vs A.Sỹ 1400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Phúc Q.4 3000g vs A.An 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Hải 1430g vs A.Tâm 1400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Toàn 1320g vs A.Hảo 1320g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Nhựt 2800g vs A.Công 2800g2 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Hải 3600g vs A.An 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Minh 3700g vs A.Thế 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A.Hải 2900g vs A.Lì 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A.Dũng 3200g vs A.Hảo 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A.Sỹ 1600g vs A.Hiệp 1600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A.Bé 1220g vs A.Hải Q.6 1220g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A.Xê 1350g vs A.Trạng 1350g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A.Minh 2660g vs A.Lì 2600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A.Cường 3150g vs A.Hào 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A.Hảo 2000g vs A.Hiệp 1900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: A.Dũng Q.8 1680g vs A.Hải 1680g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A.Thắng 2400g vs A.Lì 2400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A.Cường 3000g vs A.Hưng 2920g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A.Dũng Q.8 3100g vs A.Nhựt 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A.Thành 1220g vs A.Toàn 1220g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: A.Tâm 1570g vs A.Duy 1570g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: A.Dũng Q.8 2900g vs A.Bé 2820g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: A.Dũng 1340g vs A.Xê 1340g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31: A.Nhựt 3400g vs A.Hưng BC 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33: A.Dũng 1300g vs A.Dũng Q.8 1300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 34: A.Nhí 2450g vs A.Thắng 2400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 35: A.Nhựt 2600g vs A.Công 2600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 36: A.Minh 3400g vs A.Công 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 37 (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 29/10/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...