Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 31-10-2023

da ga thomo hom nay 31 10 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 31/10/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 31/10/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 31/10/2023 tại THOMO888
Đá gà thomo hôm nay

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 31/10/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Mo 3400g vs A.Yên 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Nam 3700g vs A.Khanh 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Phương BT 3900g vs A.Nhựt 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Mo 3800g vs A.Bin 3800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A.Cấm 3300g vs A.Phương BT 3180g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Nhựt 3200g vs A.Đen 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Khanh 3250g vs A.Nhựt 3250g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Mo 3100g vs A.Trạng 2920g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Phương BT 3100g vs A.Trạng 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Nhựt 3000g vs A.Cường 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Hoàng 3250g vs A.Danh 3250g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Phương Củ Chi 3000g vs A.Mo 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Sự 3200g vs A.Cường 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Tân 3100g vs A.Nhựt 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A.Phong 3550g vs A.Long 3550g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A.Cường 3200g vs A.Nam 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A.Phương BT 3600g vs A.Nhựt 3360g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A.Hoàng 3300g vs A.Yên 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A.Phương Củ Chi 2950g vs A.Mo 2950g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A.Sự 3050g vs A.Mo 3050g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A.Cường 2800g vs A.Đen 2800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A.Tân 3700g vs A.Nam 3570g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: A.Hoàng 3200g vs A.Trường 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A.Nam 2700g vs A.Trạng 2600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A.Tân 3600g vs A.Mo 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A.Dũng Q.8 3100g vs A.Nhựt 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A.Phương 3400g vs A.Trường 3400g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: A.Cường 2800g vs A.Mo 2740g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: A.Cường 3400g vs A.Mo 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31: A.Mo 3050g vs A.Đen 2870g (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 30/10/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...