Chúc Mừng A Phước Cần Thơ Dành Vô Địch C1 Ngày 18/5/2024 🏆

Phước Cần Thơ dành vô địch C1

Chúc Mừng A Phước Cần Thơ Dành Vô Địch C1 Ngày 18/5/2024

Cùng Thomo888, xem lại các trận đấu của A Phước Cần Thơ dành vô địch C1 ngày 18/5/2024.

Trận 23: Casino888 vs A Phước Cần Thơ

Gà đỏ Casino888, trạng gà 3000G.

Gà xanh Phước Cần Thơ, trạng gà 3000G.

Xanh đỏ đồng. GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 31:  SABONG67 vs A Phước Cần Thơ

Gà đỏ SABONG67, trạng gà 3400G.

Gà xanh Phước Cần Thơ, trạng gà 3400G.

Xanh đỏ đồng. GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 38: AZ888 B vs A Phước Cần Thơ – A Phước Cần Thơ dành vô địch C1

Gà đỏ Az888 B, trạng gà 3200G.

Gà xanh Phước Cần Thơ, trạng gà 3200G.

Xanh đỏ đồng. GÀ ĐÁ GIẢI

Xem thêm: Giải Gà Tự Do Siêu Cup Ngày 15/04/2024 Tại CPC3

 

Xem thêm:  Giải Gà Tự Do CPC2 Ngày 31/05/2024 - A Phước ĐT Vô Địch 🏆

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Gà Đá Giải CPC1 Ngày 20/06/2024 – AZ888 Vô Địch 🏆

Full Clip Gà Đá Giải CPC1 Ngày 20/06/2024 – AZ888 Vô Địch 🏆 Bồ gà...

Giải Gà Tự Do CPC3 Ngày 13/06/2024 – A Tôn PQ Vô Địch 🏆

Giải Gà Tự Do CPC3 Ngày 13/06/2024 – A Tôn PQ Vô Địch 🏆 Bồ gà...

Full Clip Giải Gà Tự Do CPC1 10/06/2024 – A Ba Trà Cú Vô Địch 🏆

Giải Gà Tự Do CPC1 10/06/2024 – A Ba Trà Cú Vô Địch 🏆 Bồ...

Giải Gà Tự Do CPC2 Ngày 31/05/2024 – A Phước ĐT Vô Địch 🏆

Giải Gà Tự Do CPC2 Ngày 31/05/2024 THOMO888 xin thông báo giải gà tự do...

Giải Gà Tự Do CPC3 Ngày 27/5/2024 – A Dự BL Vô Địch 🏆

Giải Gà Tự Do CPC3 Ngày 27/5/2024 – THOMO888 Trường gà THOMO888 xin thông báo...

Giải Gà Tự Do Siêu Cup Ngày 15/04/2024 Tại CPC3 – Duyên Ti Vô Địch 🏆

Giải Gà Tự Do Siêu Cup Ngày 15/04/2024 Tại THOMO888 Ban Tổ Chức Bồ Gà...