Tổng Hợp Các Trận Đá Gà Thomo Hay Ngày 03/06/2024

Đá gà thomo hay ngày 03/06/2024

Tổng Hợp Các Trận Đá Gà Thomo Hay Ngày 03/06/2024

Mời anh em cùng Thomo888 xem lại video các trận đá gà thomo hay ngày hôm nay 03/06/2024.

Trận 3 – CPC3: A Hưng vs A Tý BD

Trận 3 ngày 03/06/2024 tại bồ gà CPC3 (Casino888) giữa gà đỏ của A Hưng với gà xanh của anh Tý Bình Dương.
Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 30. Trạng gà 3150g
A Hưng đá gà A Tý đi không nổi sau vẫn thua anh Tý.

Trận 6 – CPC3: A Quang vs A Lìn

Trận 6 ngày 03/06/2024 tại bồ gà CPC3 (Casino888) giữa gà đỏ của Quang với gà xanh của anh Lìn
Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 30. Trạng gà 3270g. Canh chặn tốc độ nạp 2 chân làm A Lìn gãy giò.

Trận 15 – CPC1: A Phụng vs A Cu – Đá gà thomo hay

Trận 15 ngày 03/06/2024 tại bồ gà CPC1 (Casino67) giữa gà đỏ của A Phụng trạng gà 1540g với gà xanh của anh Cu trạng gà 1510g.
Đỏ đá ăn 8, đá xổ 30. Chỉ mấy đá anh Cu lụm tiền.

Trận 19 – CPC3: A Quang vs A Danh BT

Trận 19 ngày 03/06/2024 tại bồ gà CPC3 (Casino888) giữa gà đỏ của A Quang trạng gà 3250g với gà xanh của A Danh Bến Tre trạng gà 3170g.
Đỏ chồng độ, đá xổ 50. A Quang chồng độ quá khỏe, quá trâu.

Xem thêm:  Trận 40 CPC1 Ngày 20/06/2024 - Duyên Ti Dưới Màu Bảo Sting Trận Thua Thứ 2

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trận 42 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Chiến Thắng Cuối Ngày Dành Cho Duyên Ti

Trận 42 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Chiến Thắng Cuối Ngày Dành Cho Duyên Ti Trận...

Trận 41 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Gà Duyên Ti Hay Mà Gặp Bảo Sting Quá Trâu

Trận 41 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Gà Duyên Ti Hay Mà Gặp Bảo Sting Quá...

Trận 40 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Duyên Ti Dưới Màu Bảo Sting Trận Thua Thứ 2

Trận 40 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Duyên Ti Dưới Màu Bảo Sting Trận Thua Thứ...

Trận 39 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Duyên Ti Hạ Bảo Sting Sau Trận Thua 2 Tỷ

Trận 39 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Duyên Ti Hạ Bảo Sting Sau Trận Thua 2...

Trận 34 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Duyên Ti Dành Thắng Khó Khăn Từ A Phú

Trận 34 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Duyên Ti Dành Thắng Khó Khăn Từ A Phú...

Trận 3 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Bảo Sting Lụm AZ888 Xổ 1 Tỷ

Trận 3 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Bảo Sting Lụm AZ888 Xổ 1 Tỷ Trận 3...