Trận 13 CPC2 09/06/2024 – Trận Chiến Bất Phân Thắng Bại

Trận 13 CPC2 09/06/2024

Trận 13 CPC2 09/06/2024 – Trận Chiến Bất Phân Thắng Bại

Trận 13 ngày 09/06/2024 tại bồ gà CPC2 (Casino999) giữa gà đỏ của Chú Lũy Liều và gà xanh của A Bảo Sting

Trạng gà: đồng trạng 2900g

Trận đấu khiến nhiều anh em toát mồ hôi, vì cả 2 đều có dấu hiệu quay đầu bỏ chạy. Cùng Thomo888 xem lại video.

Xem thêm:  Trận 8 CPC3 11/06/2024 - Một Cước Định Càng Khôn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trận 11 CPC3 Ngày 21/06/2024 – Đỏ Canh Chặn Quá Tốt 3 Đá Gãy Giò

Trận 11 CPC3 Ngày 21/06/2024 – Đỏ Canh Chặn Quá Tốt 3 Đá Gãy Giò...

Trận 4 CPC2 Ngày 21/06/2024 – Xanh Quá Đẳng Cấp Đá Đối Thủ Ko Đứng Nổi

Trận 4 CPC2 Ngày 21/06/2024 – Xanh Quá Đẳng Cấp Đá Đối Thủ Ko Đứng...

Trận 2 CPC3 Ngày 21/06/2024 – Đỏ Quá Chiến 3 Đá Dí Xanh Bỏ Chạy

Trận 2 CPC3 Ngày 21/06/2024 – Đỏ Quá Chiến 3 Đá Dí Xanh Bỏ Chạy...

Trận 34 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Hay Mà Xui, Trận Thua Thứ 8 Của A Bảo Sting

Trận 34 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Hay Mà Xui, Trận Thua Thứ 8 Của...

Trận 14 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Chồng Độ Lụm Cả 2

Trận 14 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Chồng Độ Lụm Cả 2 Trận 14 Ngày...

Trận 34 CPC3 Ngày 18/06/2024 – Đỏ Hơn 6 Chấm Đá 1 Cựa

Trận 34 CPC3 Ngày 18/06/2024 – Đỏ Hơn 6 Chấm Đá 1 Cựa Trận 34...