Trận 2 CPC2 A Duy SG vs A Bình SG Ngày 09/06/2024

Trận 2 CPC2 A Duy SG vs A Bình SG

Trận 2 CPC2 A Duy SG vs A Bình SG – Gà Xanh Điềm Tĩnh Khiến Đối Thủ Khiếp Sợ

Trận 2 ngày 09/06/2024 tại Bồ Gà CPC2 (Casino999) giữa A Duy SG và A Bình SG. Trận đấu thu hút người xem vì sự điềm tĩnh của gà xanh khiến gà đỏ khiếp sợ bỏ chạy.
Trạng gà: Đồng trạng 2750g
Gà đỏ của A Duy Sài Gòn
Gà xanh của A Bình Sài Gòn
Xanh đỏ đá đồng, đá xổ 50.

Cùng THOMO888 xem lại video trận này.

Xem thêm:  Trận 29 CPC3 Ngày 17/06/2024 - Xanh Đỏ Chồng Độ Bất Phân Thắng Bại

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trận 11 CPC3 Ngày 21/06/2024 – Đỏ Canh Chặn Quá Tốt 3 Đá Gãy Giò

Trận 11 CPC3 Ngày 21/06/2024 – Đỏ Canh Chặn Quá Tốt 3 Đá Gãy Giò...

Trận 4 CPC2 Ngày 21/06/2024 – Xanh Quá Đẳng Cấp Đá Đối Thủ Ko Đứng Nổi

Trận 4 CPC2 Ngày 21/06/2024 – Xanh Quá Đẳng Cấp Đá Đối Thủ Ko Đứng...

Trận 2 CPC3 Ngày 21/06/2024 – Đỏ Quá Chiến 3 Đá Dí Xanh Bỏ Chạy

Trận 2 CPC3 Ngày 21/06/2024 – Đỏ Quá Chiến 3 Đá Dí Xanh Bỏ Chạy...

Trận 34 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Hay Mà Xui, Trận Thua Thứ 8 Của A Bảo Sting

Trận 34 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Hay Mà Xui, Trận Thua Thứ 8 Của...

Trận 14 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Chồng Độ Lụm Cả 2

Trận 14 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Chồng Độ Lụm Cả 2 Trận 14 Ngày...

Trận 34 CPC3 Ngày 18/06/2024 – Đỏ Hơn 6 Chấm Đá 1 Cựa

Trận 34 CPC3 Ngày 18/06/2024 – Đỏ Hơn 6 Chấm Đá 1 Cựa Trận 34...