Trận 6 CPC1 Ngày 11/06/2024 – Xanh Đá 2 Chân Tiễn Đối Thủ Ra Sân

Trận 6 CPC1 Ngày 11/06/2024

Trận 6 CPC1 Ngày 11/06/2024 – Xanh Đá 2 Chân Tiễn Đối Thủ Ra Sân

Trận 6 ngày 11/06/2024 tại bồ gà CPC1 (Casino67) giữa gà đỏ của A Cường vs gà xanh của AZ888

Trạng gà: đồng trạng 3100g

Xanh đỏ đá đồng, xổ 30.

Gà xanh quá hay, đá 2 chân chưa đối thủ ra sân, kết thúc trận đấu cực nhanh.

Cùng THOMO888 xem lại video.

Xem thêm:  Trận 11 CPC1 Ngày 15/06/2024 - Truyền Nhân Xanh Trích Ko Làm AE Thất Vọng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trận 11 CPC3 Ngày 21/06/2024 – Đỏ Canh Chặn Quá Tốt 3 Đá Gãy Giò

Trận 11 CPC3 Ngày 21/06/2024 – Đỏ Canh Chặn Quá Tốt 3 Đá Gãy Giò...

Trận 4 CPC2 Ngày 21/06/2024 – Xanh Quá Đẳng Cấp Đá Đối Thủ Ko Đứng Nổi

Trận 4 CPC2 Ngày 21/06/2024 – Xanh Quá Đẳng Cấp Đá Đối Thủ Ko Đứng...

Trận 2 CPC3 Ngày 21/06/2024 – Đỏ Quá Chiến 3 Đá Dí Xanh Bỏ Chạy

Trận 2 CPC3 Ngày 21/06/2024 – Đỏ Quá Chiến 3 Đá Dí Xanh Bỏ Chạy...

Trận 34 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Hay Mà Xui, Trận Thua Thứ 8 Của A Bảo Sting

Trận 34 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Hay Mà Xui, Trận Thua Thứ 8 Của...

Trận 14 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Chồng Độ Lụm Cả 2

Trận 14 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Chồng Độ Lụm Cả 2 Trận 14 Ngày...

Trận 34 CPC3 Ngày 18/06/2024 – Đỏ Hơn 6 Chấm Đá 1 Cựa

Trận 34 CPC3 Ngày 18/06/2024 – Đỏ Hơn 6 Chấm Đá 1 Cựa Trận 34...