Trận Cầu Siêu Hấp Dẫn Giữa Gà Đòn Với Gà Cựa

Trận cầu siêu hấp dẫn giữa gà đòn với gà cựa.

Trận Cầu Siêu Hấp Dẫn Giữa Gà Đòn Với Gà Cựa

Trận Gà đòn không cựa 3400g với gà cựa sắt 1700g ngày 04/09/2023

Trận Gà đòn không cựa 3300g với gà cựa sắt 1600g ngày 04/09/2023

Trận Gà đòn không cựa 3500g với gà cựa sắt 1900g ngày 23/07/2023

Trận cầu siêu hấp dẫn, gà đòn không cựa chênh 2kg

 

Nếu chưa có tài khoản chơi đá gà trực tuyến? ĐĂNG KÝ NGAY

Xem thêm:

Trận Tranh Cup 1 Tỷ Giữa Bịp Roy Kin Với Mơ Ê Tô

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trận Siêu Cup Ô Thẩm Phán Với Tía Đô Lương

Trận Siêu Cup Ô Thẩm Phán Với Tía Đô Lương tại THOMO888 Ngày 25/9/2024, trong...

Trận Tranh Cup 1 Tỷ Giữa Bịp Roy Kin Với Mơ Ê Tô

Trận Tranh Cup 1 Tỷ Giữa Bịp Roy Kin Với Mơ Ê Tô tại THOMO888...